می 19, 2018

خواب طبيعی به چه خوابی گفته می شود ؟

خواب طبیعی حالتی است که در آن ادراک حسی از محیط پیرامون و پاسخ به آن به صورت برگشت پذیر از بین می رود . خواب […]
می 19, 2018

شیفت کاری چیست و تاثیر آن بر خواب چگونه است؟

شیفت کاری به نوعی از کار اطلاق می شود که خارج از برنامه معمول هفت صبح تا پنج بعدازظهر انجام می شود . شیفت کاری شامل […]