بی خوابی یا کم خوابی
می 7, 2018
تعاریف مهم در اختلالات تنفسی حین خواب
می 19, 2018

بیماری پـای بیقرار نوعـی اختلال خـواب است كه در آن فرد مبتلا دچار احساس ناخوشایند در پاها می شود و آن را به صـورت احساس گزگز، مور مور، سوزش، درد و كشش تـوصیف می كند.

این احساس نـاخوشایند معمولاً در نـرمه ساق پا اتفاق می افتد ولـی می تواند در هر جای اندام تحتانی از مـچ پا گرفته تا ران احساس شود . این احساس معمولاً وقتی رخ می دهد كه بیمار دراز می كشد یا برای مـدت طولانی می نشیند . فردی كه دچار این حالت می شود به نا چار پای خود را حركت می دهد. حركت پاها، راه رفتن، مالش یا ماساژ پاها و یا خم كردن زانو ها به طـور موقت تا حـدی علایم را كاهش می دهد و عـدم تحرك و استراحت سبب تشدید علایم بیمار می شود.

این بیماران معمولاً در به خـواب رفتن دچـار مشكل هستند و معمولاً بهترین خـواب را در انتهای شب و ساعـات صبح تجربـه می كنند. چون این افراد خواب كافی و خوبی را تجربه نكرده اند ممكن است در طول روز خواب آلـود باشند.
گاهی بیماری پای بیقرار به همراه حركات متناوب اندامها حین خواب (Periodic limb movements in sleep ) دیده می شود. این بیماران به صورت بی اختیار حركات ناگهانی به اندامهای خود در حین خواب می دهند. این حركات به طور معمول هر 10 تا 60 ثانیه رخ می دهد و بعضی افراد صدها بار در طی یك شب اندامهای خود را حركت می دهند . این حركات نه تنها باعث اختلال خواب این افراد می شود بلكه سبب اختلال خواب همسر آنها نیز می گردد.هر چند علل این بیماری شناخته شده نیست ولی نقش عوامل زیر ثابت شده است:

* در بعضی خانواده ها به صورت ارثی این حالت بیشتر دیده می شود.
* در حامـلگی بخصـوص در مـاههای آخـر بیشتر دیـده مـی شود كه معمولاً بـعد از زایـمان مشـكل بیـمار بـر طـرف مـی شـود.
* كم خـونی و پایین بودن سطح آهـن خون.
* بیماریهای مزمن مثل نارسایی كلیوی، دیابت، آرتریت روماتویید و نوروپاتی های محیطی.
* مصرف قهوه و تركیبات حاوی كافئین.
* افـراد مسن و سالمند بیشتر به این بیماری مستعدند.

تشخیص ایـن بیماری بـر اساس شرح حال ، معاینات و پاراكلینیك است كه توسط پزشک داده می شود و بر اساس عوامل مؤثر ،درمان آن صورت می گیرد.