می 19, 2018

خواب آلودگی و سوانح رانندگی

خواب آلودگی درزمره عوامل مهم در بروز حوادث ترافیکی و هزینه های سنگین ناشی از می باشد . چنانچه به تغییرات خواب و بیداری بدن خود […]
می 19, 2018

خستگی پرواز

خستگی پرواز نوعی اختلال خواب محسوب می شود . این حالت در افراد با مسافرت های هوایی که با سرعت از چند منطقه زمانی ( نصف […]