سوالات متداول

آیا تمام کسانی که خروپف می کنند دچار آپنه خواب هستند ؟
خروپف به دلیل انسداد راه هوایی بالایی در طول خواب است و یکی از نشانه های قوی آپنه انسدادی خواب است. با این حال، برخی بیماران بدون داشتن خروپف آپنه خواب ھستند. با مراجعه به متخصص می توانید از داشتن و یا عدم داشتن اختلال اطمینان حاصل کنید.
آیا در آن واحد می توان چند اختلال خواب را با هم داشت؟
بله! این حالت وجود دارد. بخصوص در سنین بعد از 65 این حالت بیشتر می شود مثلا آپنه انسدادی خواب به ھمراه سندرم پاهای بیقرار در هنگام خواب
“ CPAP ”این اختصار به چه معنا است؟
این اختصار “ Pressure Airway Positive ”به معنای ”فشار مثبت راه هوایی“ است که استاندارد مراقبت برای درمان آپنه بازدارنده خواب ( OSA ) می باشد . یک واحد دمنده قابل تنظیم متصل به یک ماسک کوچک، بینی را می پوشاند و باعث بهتر شدن جریان هوا و خواب بهتر می شود.
اهمیت ارزیابی خواب چقدر است ؟
ارزیابی خواب چیزی فراتر از بررسی ”یک شب خواب“ است . این بدان معنا است که متخصص با پرسیدن سوالات فراوان ”تاریخچه ایی“ از حالات خوابی شما استخراج می کند. پس از آن متخصص ”یک شب“ خواب فرد را تحت نظر می گیرد تا از درستی این اطلاعات اطمینان پیدا کند و اطلاعات بیشتر نیز به دست بیاورد.
چگونه تشخیص بدهم که دچار اختلال خواب شده ام؟
بیش از 80 نوع اختلال خواب به طور رسمی شناسایی شده است. اگرچه تعداد این اختلالات زیاد است اما در اکثر آنھا این 3 علامت دیده می شود : 1- خواب بیش از حد در طول روز 2 - بی خوابی – به دلیل سختی در به خواب رفتن ، بیدار شدن مکرر در ھنگام و نیافتن طراوت پس از خواب 3 - رفتارهای ناخواسته در هنگام خواب (خواب پریشی)
آیا خرخر کردن در خواب خطرناک است ؟
بله