پای بیقرار و بی خوابی
می 7, 2018
اختلالات حرکتی یا پاراسومنیا در طی خواب چیست و درمان آن چگونه است ؟
می 19, 2018

اختلالات تنفسی حین خواب به دسته ای از مشکلات حین خواب گفته می شود که در اثر وجود ان فرد دچار خواب بی کیفیت و ناکافی گردیده و صبح هنگام از احساس خستگی و خواب آلودگی رنج می برد و از طرف دیگر به علت تاثیر این اختلالات بر روی سیستم قلبی عروقی ، سیستم عصبی و متابولیک دچار پیامدهای سلامتی جبران ناپذیری می گردد .

از آن جا که خواب در هر فرد بخش مهم و بزرگی از زندگی را شامل می شود ، امروزه پرداختن به مسایل و اختلالات پیرامون آن حجم وسیعی از تحقیقات و پژوهش ها را به خود اختصاص داده است . دانستن برخی تعاریف مهم در این زمینه جهت درک بهتر مفاهیم بعدی کمک شایانی می نماید .

آپنه :

به هرگونه وقفه تنفسی حین خواب که بیشتر از 10 ثانیه طول می کشد ، در صورت همراه بودن با تلاش تنفسی آپنه انسدادی و در صورت عدم همراهی با آن آپنه سنترال نامیده می شود .

آپنه مختلط :

ترکیبی از دو آپنه مرکزی و انسدادی که ابتدا با وقفه تنفسی مرکزی شروع شده و با اپنه انسدادی پایان می یابد .

هیپوپنه :

کاهش جریان هوای تنفسی بیشتر از 30% پایه همراه با کاهش اکسیژن خون بیشتر از 3% و یا ایجاد اروزال .

سندرم مقاومت راه هوایی فوقانی : کاهش جریان هوای تنفسی کمتر از 30% که باعث ایجاد اروزال گردد و یا با افزایش فشار مروی همراه باشد .

اندکس آپنه/هیپوپنه : متوسط مجموع آپنه و هیپوپنه در یک ساعت از خواب که از طریق تقسیم مجموع اپنه و هیپوپنه بر کل ساعات خواب به دست می آید .

اندکس اختلال تنفسی حین خواب (RDI) : متوسط مجموع آپنه ، هیپوپنه و سندرم مقاومت راه هوایی فوقانی در یک ساعت.

خرو پف اولیه : وجود خر خر بدون اندکس آپنه/ هیپوپنه  بالاتر از 5.

وقفه تنفسی حین خواب(AHI )خفیف : اندکس اپنه/هیپوپنه مساوی و بیشتر از 5 و کمتر از 15.

وقفه تنفسی حین خواب متوسط : اندکس اپنه/هیپوپنه مساوی و بیشتر از 15 و کمتر از 30.

وقفه تنفسی حین خواب شدید : اندکس اپنه/هیپوپنه مساوی و بیشتر از30.

سندرم انسدادی راه هوایی فوقانی(OSAS) :  وجود اندکس وقفه تنفسی حین خواب بیشتر و مساوی 5 همراه با علایمی نظیر خستگی و خواب آلودگی.

اروزال : بیداری های کوتاه مدت بیش از3 ثانیه و کمتر از 15 ثانیه که فرد ان را به یاد نمی اورد.

آپنه مرکزی حین خواب با الگوی شین استوک : وجود آپنه ها و هیپوپنه های مرکزی که همراه با جریان تنفسی به صورت دوکی شکل است ، با پایان آپنه های مرکزی به تدریج جریان تنفسی افزایش یافته و به صورت تدریجی نیز کاهش می یابد و در نهایت به آپنه بعدی می انجامد.